A rezgés törvénye

 

A rezgés törvényének mély, valódi megismerése és rendszeres alkalmazása lehetővé teszi számunkra, hogy beavatkozzunk a megnyilvánulás alacsonyabb szintjeibe, elsősorban a fizikai világba, hogy ez által saját akaratunk szerint formáljuk környezetünket.

 rezgés törvénye, ezotéria, pozitív gondolkodás, energia

Tudatunk rezgésének emelésével olyan erőket és képességeket ébresztünk magunkban, amelyek létezéséről korábban tudomásunk sem volt. A szó szoros értelmében „felébresztjük” az emberben rejlő jót, ekképpen mi magunk válunk „gyógyszerré” a többiek számára – és áldássá az egész világ számára.

Minden gondolat, minden érzés, minden kívánság, vagy akarat, különböző frekvenciájú rezgés, és erejüknek, illetve tartalmuknak megfelelően hatnak. Minden mindennel összefügg, minden rezgés egyszerre ok és valamely korábbi ok okozat. Testünk azonnal reagál minden gondolatunkra. Meg kell tanulnunk fegyelmezni gondolatainkat, mert ez a feltétele annak, hogy helyesen, tudatosan cselekedjünk.

 

Minél magasabb rezgésű az az energia, melyet mozgósítunk, annál súlyosabb következményekkel jár, ha helytelenül használjuk. A negatív gondolatokat negatív cselekedetek követik. Ha a gondolataink irányát megváltoztatjuk, megváltoztatjuk egész életünket.

 

,,Minden energia, mindössze ennyit kell tudnod. Hangolódj rá annak a Valóságnak a frekvenciájára, amelyet meg akarsz élni és megkapod. Nem is lehet másképp. Ez nem filozófia. Ez fizika." (Albert Einstein)

 

Egy élő mágnes vagy

Olyan embereket, helyzeteket és körülményeket vonzol be életedbe, melyek összhangban állnak domináns gondolataiddal.

A vonzás törvénye azzal reagál bármely általad kibocsátott rezgésre, hogy még többet ad belőle. Legyen szó pozitív vagy negatív rezgésről. Egyszerűen a rezgésedre reagál!

Ha tetszik neked, amit észlelsz, akkor ünnepeld meg, s ezzel még többet kapsz belőle!

 

A teremtés alapjai

●   Te teremted a saját valóságod.

●   A valóságodat nem a szavaiddal, vagy a tetteiddel teremted, hanem a rezgéseiddel, viszont a rezgéseid késztethetnek szavak kimondására és cselekvésre.

●   A rezgéseid maguk a gondolataid.

●   Ha megváltoztatod a gondolataidat, megváltozik a rezgésed is és ezzel a valóságod is.

●   Rezgéseid irányáról – folyamatban levő teremtéseidről – az érzelmeid adnak pontos visszajelzést.

●   Egyszerűen megfogalmazva: ahogyan általában érzed magad, olyan az életed is.

●   Szabadságodban áll bármit, bármikor megváltoztatni. (Abraham-Hicks)

 

"Az Univerzumot soha nem a szavaiddal vagy tetteiddel bírhatod együttműködésre, csak és kizárólag az érzéseiddel (rezgéseiddel). Az érzések inspirálnak benned és körülötted mindent, ami ahhoz kell, hogy megvalósuljanak a vágyaid. Ha életed egy témájával kapcsolatban rosszul érzed magad, nincs az a mennyiségű szó vagy tett, amellyel tartósan és gyökeresen megváltoztathatnád. Az érzések a gondolataidra adott válaszok a Forrásodtól. Gondolsz valamit az adott témáról, és a Forrásod azonnal tudatja veled érzelmek formájában, hogy a jelenlegi nézőpontod megegyezik, avagy eltér Forrásod nézőpontjától. Amikor jól érzed magad a témával kapcsolatban, az biztos jele annak, hogy egy véleményen vagytok a Forrásoddal, és biztos lehetsz abban is, hogy ha fenntartod magadban ezt az érzést, akkor vágyad fizikai formában is megvalósul. Itt is a tudatosság, a magadhoz való őszinteség és a gyakorlás vezet eredményre." (Abraham-Hicks)

 

"Gondolataid olyan mágneses jeleket bocsátanak ki, amelyek a nekik megfelelőt vonzzák be hozzád. A gondolatok mágnesesek, és saját frekvenciájuk van. Amikor gondolkozol, jeleket küldesz az univerzumnak, amelyek mágnességük által magukhoz vonzanak minden hasonló, vagyis ugyanazon a frekvencián rezgő dolgot. Minden, amit kibocsátasz, illetve elküldesz, visszatér forrásához, vagyis Hozzád. Te magad nem vagy más egy emberi adótoronynál, amely minden földi televíziós állomásnál hatékonyabb. Sőt valójában az univerzum legerősebb adóvevője vagy! Amit sugárzol, az határozza, teremti meg az életedet, azon keresztül pedig a világot. Az általad kibocsátott frekvencia hatóköre városokon, országokon, az egész emberi világon túlnyúlik. Visszhangzik tőle az univerzum. És ez nem más, mint a frekvencia, amelyet a gondolataid által sugárzol! Ezért ha meg akarsz változtatni valamit az életedben, csatornát és frekvenciát kell váltanod. Ehhez pedig a gondolataidon kell változtatnod. A létező legkifinomultabb, és éppen ezért a leghatásosabb rezgések azok, amelyeket az ember mentális erőforrásai által bocsát ki." (Charles Haanel)

 

„Mindenki csak azt tudja magához vonzani, ami pillanatnyi rezgésének megfelel. A félelem tehát magához vonzza azt, amitől félünk. Viselkedésünk meghatározza a körülményeinket.

A hasonló hasonlót vonz magához, és általa megerősödik. Két különböző dolog taszítja egymást. Az erősebb meghatározza a gyengébbet, és önmagához hasonlóvá teszi.

Minden rezgés átadja a benne lévő energiát a hozzá hasonló rezgésű testnek. Test és lélek ekként erősíti egymás rezgését és ezzel a velük egylényegű energiát. Ez azonban nem csupán a fizikai testekre érvényes, hanem a lelki tapasztalás szintjén is igaz: azokat az energiákat, rezgéseket és hangulatokat vesszük át, amelyekre fogékonyak vagyunk. A test és a lélek tehát a vele rokon rezgéseket veszi át, és belesimul környezetébe. A rezonancia törvénye nem más, mint az energiaátadás törvénye, hiszen minden rezgés átadja a benne lévő energiát a hozzá hasonló rezgésű testnek.” (Kurt Tepperwein)

 

,,Hasonló gondolatok vonzzák a hasonló gondolatokat, és amikor ezekből az egyszerű energiákból megfelelő mennyiség halmozódik fel, rezgésük felerősödik, majd lelassul, és egy részük anyaggá válik. Fizikai formát öltenek, a gondolatok, és amikor nagyon sok ember gondol ugyanarra, nagy a valószínűsége, hogy valóságot teremtenek a gondolataik.” (Neale Donald Walsch (Beszélgetések Istennel)

 

Minden dallamnak, kimondott hangnak, leírt jelnek vagy szimbólumnak megvan a maga sajátságos rezgése.

Ugyanígy eszközeinknek, ruházatunknak, bútorainknak, házunknak és környezetünknek is saját, csak rá jellemző rezgése van. Ezek a rezgések sokkal erősebben befolyásolják az ember rezgéseit, mint gondolnánk.

A szellemi fejlődés egyik feltétele a megemelkedett rezgésszám, s ezt nagyban segíti a tudatosan kialakított harmonikus környezet.

A szeretetnek nagyon magas a rezgési frekvenciája, míg a félelemé nagyon alacsony. Ha a tudat kevés fejlődésen megy keresztül, alacsony a rezgésszint, és az életet félelem és fájdalom uralja.

A fejlett tudat sokat tanult, fokozatosan növelte rezgési frekvenciáját, életerejét. Megtanulta tisztelni a többi embert, nem hibáztatni őket, békében és harmóniában élni velük. Mivel több igazolt tudás van a birtokában, nemcsak megérti a szeretet jelentését, hanem annak frekvenciáján is éli az életét, hisz már világossá vált számára, hogy csak a szeretet révén válhat szuperlénnyé az ember.

A szeretet semleges, nincsen polaritása, nagyon magas frekvencián rezeg, energiájának nincsen tömege, és olyan spirituális és mentális szinten van, ahol létezése a szemlélő akaratától függ.

 

Kineziológiai kísérletek, mérések és bekalibrálások alapján létrehoztak egy táblázatot amely 1-től 1000-ig tükrözi a tudat állapotát a rezgésszámának a függvényében, ahol az egyes az emberi lét legalacsonyabb fokát jelöli, az ezres pedig a Krisztusi tudat szintjét.

Az alacsony szintű rezgéstartományban az ember nagyon kevés életenergiával rendelkezik ezért akaratlanul is elvonja környezetéből (energiavámpir).

 

A 200-as szinten éri el az energiakiegyenlítődés állapotát, már nem von el a környezetéből, de nem is ad.

Ezután amint rezgésszintünk emelkedni kezd, csodálatos dolgot tapasztalunk, az energiaszint exponenciális függvénye a rezgésszintnek. Olyanokká válunk mint egy-egy sugárzó antenna, amely jótékony életenergiával árasztja el környezetét. Ennek egyik jele a gyermekek ösztönös vonzódása és közeledése, csimpaszkodása.

 

Néhány példa az alacsony fokozatok szemléltetésére

●   20 - szégyen,

●   30 - bűntudat,

●   50 - fásultság,

●   75 - bánat,

●   100 - félelem,

●   125 - vágyakozás,

●   150 - harag,

●   175 - büszkeség,

●   200 - bátorság.

 

Itt kezdődik a felfedezés, az eredmények, az állhatatosság és az elszántság zónája.

Az alacsonyabb energiaszintekről a világ reménytelen, szomorú, ijesztő vagy frusztrációkat okozó helynek tűnik, a bátorság szintjéről azonban az élet már izgalmas, kihívásokkal teli és serkentő jelenség. A bátorság az új dolgok kipróbálásának és az élet viszontagságaival való szembeszállásnak a hajlandóságát jelenti.

 

A magasabb szinteken

●   250 - pártatlanság (már nincs ítélet),

●   310 - hajlandóság (a hajlandóság azt jelenti, hogy az illető leküzdötte az élettel szembeni ellenállását, és elkötelezetté vált a részvétel iránt),

●   350 - elfogadás (ezen a tudati szinten jelentős átalakulás megy végbe, amint az egyén megérti: ő maga a forrása és egyben teremtője is élete létélményének),

●   400 - ésszerűség (racionalitás) - az elvont fogalmak egyre fontosabbakká válnak - képes nagy mennyiségű és bonyolultságú adat kezelésére, gyors és helyes döntések meghozatalára, a kapcsolatok, a fokozatok és a finom különbségek részletekbe menő megértésére és a jelképek alkalmazására,

●   500 - szeretet. - A szeretet létállapot: a világhoz való viszonyulás megbocsátó, gondoskodó és támogató módja. A szeretet nem intellektuális jellegű, nem az elméből fakad, hanem a szívből sugárzik. Indítékai tisztaságának köszönhetően képes arra, hogy másokat felemeljen, és nagy dolgokat vigyen véghez.

●   540 - öröm. - Ahogy a szeretet mindinkább feltétel nélkülivé válik, azt egyre inkább belső örömként élik meg, ami minden tevékenységben állandóan jelen van, a lét minden pillanatából folyamatosan fakad, s nem külső forrásból származik.

●   600 - béke. - Önmegvalósítás vagy az istentudat, rendkívül ritka: tízmillió emberből csak egy éri el.

●   A 700 és 1000 közötti állapotok a megvilágosodás állapotai.

 

Az univerzumban minden létező: rezgés. Van színe, hangja, legfeljebb az nem a számunkra érzékelhető tartományba esik. A rezonancia energiacserét jelent. Ha például két azonos rezgésű hangvillát egymástól távol tartunk, az egyiket megszólaltatva a másik is vibrálni kezd.

A rezonancia az emberek közti kapcsolatban és a gondolkodásban is megfigyelhető.

 

 

A világ jelenségei a rezgések frekvenciáinak hasonlósága alapján jönnek össze vagy maradnak távol egymástól. A különböző gondolatok illetve érzelmek különböző hullámhosszú frekvenciákat jelentenek, melyeket elnevezünk örömnek és bánatnak, boldogságnak és boldogtalanságnak – és sorolhatnánk a különböző meghatározásokat. Minden gondolat, érzés, érzelem is egy rezgésminőség. Tudat alatt minden ember, aki olyan, mint te, magáévá teszi a gondolataidat, amelyet kisugárzol, és képességükhöz mérten hasonló gondolatokat szerte a világban.

Amikor gondolsz valamire vagy valakire, ahhoz kapcsolódóan bizonyos érzelmek-gondolatok is megjelennek benned. A lényed egy része felveszi annak a rezgését, s annak fizikai megfelelője a vonzás törvénye illetve a gondolat ereje szerint megjelenik az életedben. Olyan jelenség fog manifesztálódni, ami az adott érzelmi rezgést megerősíti. Tehát ha valaminek - jelen esetben egy boldog, kiegyensúlyozott párkapcsolatnak – a meglétére, az örömteli átélésére fókuszálsz (még ha pillanatnyilag nem is jelent még meg az életedben), akkor ez fog manifesztálódni, megjelenni. Ha valaminek a hiányára helyezed a hangsúlyt, vagyis attól szenvedsz (mert még nincs jelen az életedben), akkor azt nem tudod bevonzani, nem tud megnyilvánulni az életedben.

 

,,Tudatunk rezgésének emelésével olyan erőket és képességeket ébresztünk ekképpen bennük, amelyek létezéséről korábban tudomásunk sem volt. A szó szoros értelmében „felébresztjük” az emberben rejlő jót, ekképpen mi magunk válunk „gyógyszerré” a többiek számára – és áldássá az egész világ számára. …Mindenki csak azt tudja magához vonzani, ami pillanatnyi rezgésének megfelel. A félelem tehát magához vonzza azt, amitől félünk. Viselkedésünk meghatározza a körülményeinket. A hasonló hasonlót vonz magához, és általa megerősödik. Két különböző dolog taszítja egymást. Az erősebb meghatározza a gyengébbet, és önmagához hasonlóvá teszi. Minden rezgés átadja a benne lévő energiát a hozzá hasonló rezgésű testnek. Test és lélek ekként erősíti egymás rezgését és ezzel a velük egylényegű energiát.” (Kurt Tepperwein - A szellemi törvények)

 

A hangokkal történő öngyógyítás több ezer évre vezethető vissza. Mivel testünk több mint háromnegyede vízből áll, a hangtál rezgése úgy hat rá, mint a tóba dobott kő. A vízen keresztül a rezgés testünk minden pontját eléri, így sejtszinten indítja be az anyagcsere-folyamatot. Hatására beindulnak az öngyógyító folyamatok, és a rezgések fizikai, szellemi és lelki szinten is hatnak a testre - például megnő az endorfinszint.

A gongoknak, csengőknek és más szakrális tárgyaknak gazdag a szimbolikája. A hangtálak megérintik énünket: harmóniát, békét teremtenek testünkben, lelkünkben. Fizikusok vallják, hogy az ősi bölcseletek világképe megegyezik a modern kvantumfizika elméletével. Indiában, Tibetben, egyes afrikai, amerikai törzseknél természetes az egészség hangok révén történő megőrzése.

Masaru Emoto japán kutató és szabadgondolkodó fényképfelvételek segítségével mutatja be a hangok hatását a vízre. Fotói a fagyás pillanatában ragadják meg a víz szerkezetének a látványát és megmutatják, milyen egyértelmű következményei vannak a hangoknak a vízkristályok kialakulására.

A hangrezgésterápiának egyik legfontosabb eleme a tibeti hangtál. A hangokat egyébként 15 Hz-20 Khz között érzékeljük. Ezek a speciális tálak gazdagok felhangokban, a hallható és nem hallható tartományban. A 8-14 Hz-ig terjedő "alpha" hullámok ellazítják a testet, csendesítik a tudatot.

A hangtálakat használhatjuk meditációra, relaxációra, gyermekfoglalkozásokon, hangmasszázsra és terápiára, valamint tértisztításra.

Amikor egy sejt megbetegszik, a hangtálak megszólaltatásával harmonizálhatjuk az alulrezonált energiákat, visszaállíthatjuk az eredeti állapotot.

Fontos a test, a szellem, és a lélek harmóniája, azaz ha a test energiamezejében keletkezett blokkokat oldjuk, öngyógyító folyamatokat indítunk be. Energetikai szempontból a magasabb tudatminőségnek, a szeretetnek nevezett érzelemnek az ápolása erősíti kapcsolatunkat a valósággal. A szeretet harmonikus mezőt hoz létre, amely szétáramlik a test sejtjeiben. A hangterápia az ismétlések eredményeként segít megtapasztalni a belső békét, harmóniát, felerősíti a szervezet öngyógyító képességét, segít energiát gyűjteni a hétköznapi feladatokhoz. Tudtad, hogy a hangrezgés boldogsághormont termel?

 

Az életminőséged legfőképpen attól függ, hogy milyen mentális és érzelmi minőségek töltik be a tudatodat. Azt pedig leginkább az határozza meg, mire helyezed a figyelmed irányát, s mennyire tudsz éberré válni. Amíg valaki nagyrészt öntudatlanul reagál az őt érő ingerekre, és a külvilág eseményeinek hatásai irányítják, addig nem lehet hatékonyan felhasználni a vonzás törvényét.

 

Az energia érzésének felkeltése

Ha energiára van szükségünk, ne feledkezzünk meg arról, hogy a szellemi energia felerősítheti a fizikai energiát.

Az öröm, a jó hír boldogságvegyületeket hoznak létre.

A fáradság leggyakoribb oka a stressz és a boldogtalanság. Ezért tudnunk kell, honnan szerezhetünk energiát, és kerülnünk kell a negatív energia forrásait.

 

Az idegek lecsillapítása

Ha az ember belső ritmusa a félelem miatt felborul, annak két oka lehet. Az egyik, hogy a légzés felszínes lesz, és felgyorsul – ez a fizikai reakció – a másik pedig az, hogy az ideges, céltalan gondolatok mennyisége megnő. Ha futó gondolatokkal van tele az elme, az ember nem is tudja mihez is kapjon hirtelen. Még mielőtt a negatív irányultság kezelhetetlenné válik, és elhúzódó hullámvölgy következik be, helyre kell állítanunk a belső ritmust. Amikor ez az idő hosszúra nyúlik, fennáll annak kockázata, hogy rossz szokások alakulnak ki. Így keletkeznek a hullámvölgyek, és ezért válhatnak tartóssá.

Megoldást jelenthet a légzéstechnika: hosszú, lassú, mély légzés, legalább két percen keresztül. Ha nem jól –túl gyorsan, nem elég mélyen, vagy nem elég hosszú ideig – csináljuk, nem működik! A mély, lassú légzés további haszna, hogy a tudat ezalatt időt kap arra, hogy lelassuljon, lecsillapodjon. A tudat, amely nem tud összpontosítani, nem tud koncentrálni sem. Különösen nem a pillanatban, a pillanatnak élni.

Az ilyen ember arra gondol, amit legközelebb csinálnia kell, ezért sohasem fordít elegendő figyelmet arra, amit éppen csinál.

Az idegek megnyugtatásának másik módja, a korábbi sikerek újrajátszása. Pl. milyen érzés volt sikeresen teljesíteni valamilyen feladatot. Az asszociációs felidézésnek ez a fajtája félelmeink helyét önbizalommal tölti fel, és lecsillapítja a harmónia útjába álló negatív gondolatot.

 

Központosítás

A központosítás és egyensúly, egymás szinonimái. Minden emberi tevékenység alapjául kellene szolgálnia. A szilárd, mindig elérhető középpont, biztos kikötőt jelent. Középpont nélkül az ember teljes kiszolgáltatottságban van. Ezt megtalálhatjuk bizonyos mozgásokban, pl. Tai-csi. A test és az elme lecsendesítése által is megtalálhatjuk a középpontot.

 

Miért kell, és érdemes a rezgésszintünket megtartani?

 

A rezonancia jelensége

„Ha megpengetjük egy gitár valamelyik húrját, a hozzá legközelebbi húrok igyekeznek azon a frekvencián rezegni, mint a megpendített húr. Ugyanez a rezonanciának nevezett jelenség a világ minden dolgára jellemző, érzékszerveink korlátaitól függően változó mértékben. Ezért van az, hogy az egy helyiségben elhelyezett ingaórák az idő múlásával összehangolódnak, míg végül egyszerre leng az ingájuk. Ez az oka annak, hogy az egymáséhoz közel álló gondolkodású emberek egymásra találnak, az emberek beleszeretnek egymásba. Ezért van az, hogy a sportmérkőzéseken a csapatok egyszerre „tűzbe jönnek”, tagjai a játék hevében is képesek összehangolni mozgásukat.

A vezérelt frekvenciájú rezgés, hatást gyakorol a hozzá aránylag közel lévő anyag rezgésére. Ezért van az is, hogy egy karizmatikus egyén a hatókörébe tudja vonni az embereket, mert rezgése annyira erős, hogy a többiek rezonálnak rá.

Az ember a maga „három agyával” háromközpontú lényével háromféle rezgést hoz létre önmaga körül: érzelmit, értelmit, és fizikait. „

(Larry Miller - James Redfield)

 

Ezért érdemes megtartanunk a pozitív rezgésünket azáltal, hogy gondolatainkat a célunkra, a helyes önértékelésre, érzéseinket önmagunk szeretetére koncentráljuk. Hiszen csak így tudjuk az ezeknek a rezgéseknek megfelelő körülményeket, embereket bevonzani. Ellenkező esetben a negatív események, negatív kimenettel valósulnak meg. Ekkor azt érzi az ember, hogy „lehúzták” az energiájukat, sokszor szavak nélkül is ezért működik. Ebben rejlik a gondolat, teremtő ereje is. Ezért mondják, hogy minden ember a maga sorsának kovácsa. Ezért mondják, hogy a jelenünk meghatározza a jövőnket, ezért van az a tény, hogy bizonyos dolgokat képesek vagyunk megteremteni. Csak az előjel nem mindegy! Negatív érzésből negatív gondolat, abból negatív cselekvés lesz, mígnem mindez szokássá válik. Természetesen ugyanez adódik a pozitív érzésből.

Általában 21-szer kell valamit megtennünk ahhoz, hogy szokássá váljon.

 

 

pozitív gondolkodás

Dr. Domján László - Az emberi elme képes a gyógyításra
  Dr. Domján László neve, arca egyáltalán nem ismeretlen azok számára, akik az elmúlt két évtizedben valamikor elvégezték az Agykontroll tanfolyamot. S...
TOVÁBB
Megszívlelendő szavak az öregedésről! Ezt mindenkinek el kell olvasnia!
  Egy nap, egy fiatal barátnőm azt kérdezte tőlem, milyen érzés öregedni.   Meghökkentem kérdésén, mert én sosem gondoltam arra, hogy én öreg lennék....
TOVÁBB
Bizonyítható, hogy a gyűlölet megbetegít
  A gondolatok erejéről a vonzás törvényéről sokat olvashattunk az elmúlt évek során a kvantumfizika és a spirituális tanítások népszerűsítése kapcsán. Ez...
TOVÁBB
A gondolat ereje meggyógyíthat! Tanuld meg ezt a technikát!
  A természet felruházott minket egy bámulatos „gyógyszertárral”, ami minden betegségre megoldást kínál, ami érintheti az emberiséget. Csak meg kell...
TOVÁBB
NEKED AJÁNLJUK
Bizonyítható, hogy a gyűlölet megbetegít
  A gondolatok erejéről a vonzás törvényéről sokat olvashattunk az elmúlt évek során a kvantumfizika és a spirituális tanítások népszerűsítése kapcsán. Ez...
TOVÁBB
A gondolat ereje meggyógyíthat! Tanuld meg ezt a technikát!
  A természet felruházott minket egy bámulatos „gyógyszertárral”, ami minden betegségre megoldást kínál, ami érintheti az emberiséget. Csak meg kell...
TOVÁBB
A csakrák betegségei
  Számtalan fizikai és lelki probléma jelzi, ha nem működnek megfelelően testünk csakrái. Ismerd meg a tüneteket!   A hét csakra speciális hely...
TOVÁBB
A rezonancia törvénye: Minden vágyunk teljesülhet, ha odafigyelünk erre!
  Minden a tied lehet, ami jó, ami harmonikus, ami szép, ha felismered a gondolataid erejét. Minden olyan vágyunk, elképzelésünk, aminek pozitív...
TOVÁBB
NÉPSZERŰ CIKKEK
 Eltitkolt gyógyszer a 3%-os Hidrogén-peroxid
  Bár a szakirodalom feljegyezte, hogy Franciaországban már a 19. század elején...
Az Algopyrin hatóanyaga a metamizole
  Kétségtelen, hogy az EU-ban és más fejlett országokban a metamizole tartalmú...
Csodákra képes a kövirózsa
  A népi gyógyászatban gyakran használják a növény levelének kipréselt, zselés nedvét külsőleg...
Hízol, rosszul alszol, és fájnak az ízületeid?
  A köménymag gyógyászati hatásait régtől fogva ismeri az emberiség, a népi gyógyászat...
TOVÁBBI CIKKEK
Hogyan hozzuk ki a legtöbbet a nyári szabadidőnkből?
Ahogy a nap sugarai egyre melegebben simogatják a bőrünket és a természet újraéled, úgy...
A prosztata betegségei és gyógymódok a prosztata gyulladás ellen
  A prosztata egy kisméretű, gesztenye alakú mirigy, amely a férfi reproduktív rendszer...
Orvosilag bizonyított a klorofill egészségügyi előnye
  Hallottál már a klorofillról, a növényekben előforduló zöld pigmentről? Tudtad, hogy...
Mi az a kvercetin és miben található meg? Milyen gyógyhatásai vannak?
  A kvercetin egy természetes flavonoid, amely számos gyümölcsben, zöldségben és más növényi...

Címkék